1.7

ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ. ДОСВІД ВИДАВНИЧОГО ДОМУ «АКАДЕМПЕРІОДИКА» НАН УКРАЇНИ

О.Г. ВАКАРЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-0495-5475
А.І. РАДЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-0276-6398
З.А. БОЛКОТУН
https://orcid.org/0000-0002-5076-9956

Nauka naukozn. 2022, 2(116): 83–102
https://doi.org/10.15407/sofs2022.02.083

Рубрика: Наукометрія
Мова: Українська
Анотація: Окреслено основні питання, пов’язані з висвітленням науково-видавничої діяльності НАН України у віртуальному просторі, зокрема формуванням сегмента її видавничої продукції. Охарактеризовано роль ВД «Академперіодика» НАН України у цьому процесі як базової організації Науково-видавничої ради НАН України. Актуальність дослідження зумовлена тим, що в сучасному світі надзвичайно швидко поширюються нові технології та постають нові виклики, пов’язані з розвитком ініціативи відкритої науки і Планом S, тому є потреба в ефективному й оперативному вирішенні багатьох проблемних питань. Для цього за допомогою методів джерелознавчого і бібліознавчого аналізу вивчено деякі характеристики книжкових видань НАН України за 2017—2021 рр., зокрема розподіл наукових монографій за групами видавців, а також показники періодичних видань; за допомогою аналітичних інструментів платформи Crossref проаналізовано статистичні показники наукових журналів НАН України, залучених до системи індексування DOI; окремо розглянуто загальноакадемічні журнали; показано вплив зміни контенту на відвідуваність й інші показники використання вебресурсу ВД «Академперіодика» НАН України. Показано, що ефективною стратегією може стати побудова комплексу взаємопов’язаних перехресними покликаннями спеціалізованих ресурсів, які б акцентували увагу на певних аспектах науково-видавничої діяльності НАН України. Серед них консультативно-методична діяльність і оперативне оновлення нормативного забезпечення, надання актуальної інформації стосовно законодавчих змін, цікавих заходів і нових видань, оприлюднення каталогів книжкових і періодичних видань НАН України та її установ. Останнім часом у всьому світі дедалі більшого значення набувають різні аспекти, пов’язані з уніфікацією видавничих вебресурсів, забезпеченням повноти представлення метаданих видань національною й англійською мовами, коректним використанням авторських ідентифікаторів та інших цифрових ідентифікаторів об’єктів, однак в Україні, як показано у статті, їхні можливості використані недостатньо. Проаналізований у статті доробок і досвід ВД «Академіперіодика» однозначно вказує на необхідність спрямування додаткових зусиль на забезпечення правильної атрибуції та зв’язування публікацій із профілями науковців, наукових установ і програм, за якими отримано фінансування, можливості виконання наукових досліджень публікаційної активності та видавничої діяльності на різних організаційних рівнях, а також на підтримку ухвалення організаційних рішень у цій сфері.

Ключові слова: науково-видавнича діяльність, НАН України, ВД «Академперіодика», вебресурс наукового видання, науковий журнал, наукометрична база, цифрові ідентифікатори, відкритий доступ.

Список літератури

  1. Академічність — це насамперед професійність і висока якість: Інтерв’ю з директором Видавничого дому «Академперіодика» О.Г. Вакаренко. Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 51—57. https://doi.org/10.15407/visn2020.06.051
  2. Вакаренко О.Г. Сучасний науковий журнал: українські реалії. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 16. Київ: Академперіодика, 2019. С. 9—19. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.391.009
  3. Діденко Ю.В., Радченко А.І., Язвинська М.В. Участь у роботі редакційних колегій наукових журналів — шлях до підвищення рейтингу видання. Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 58—67. https://doi.org/10.15407/visn2020.06.058
  4. Язвинська М.В. Передмова. Національна академія наук України. Каталог періодичних видань. 2021 / упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко. Київ: Академперіодика, 2021. С. 3—5.
  5. Яцків Я.С. Про концептуальні засади провадження видавничої діяльності в НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 року). Вісник НАН України. 2020. № 1. С. 24—28. URL: http://www.visnyk-nanu.org.ua/en/ node/4230 (дата звернення: 28.03.2022).
  6. Яцків Я.С., Діденко Ю.В. Наукові основи функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу НАН України на 2021—2025 роки. Вісник НАН України. 2021. № 11. С. 55—60. https://doi.org/10.15407/visn2021.11.055
  7. Данілова А.Д., Жук О.М. Інструмент Participation Reports: можливості та перспективи. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 17. Київ: Академперіодика, 2020. С. 83—89. https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.422.083
  8. Каніщева В.М., Коваленко Н.М. Відтепер видання із загальноакадемічної серії «Наука для всіх» — у відкритому доступі. Наука та наукознавство. 2021. № 4 (114). С. 156—157. URL: https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Naukoznavstvo_2021_ No-4_Print-156-157.pdf (дата звернення: 28.03.2022).
  9. Чадюк О.М. Життя Видавничого дому «Академперіодика» НАН України за карантинних обмежень. Вісник Книжкової палати України. 2021. № 11. С. 48—52.

Повний текст (PDF)