1.5

Б.Є. ПАТОН — ІНЖЕНЕР, УЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР НАУКИ (До 100-річчя з дня народження)

О.М. КОРНІЄНКО
https://orcid.org/0000-0001-8671-1652,
Ю.О. ХРАМОВ
https://orcid.org/0000-0003-1359-1914

Nauka naukozn. 2018, 4(102): 90-111
https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.090

Рубрика: До 100-річчя Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: В статті показано життєвий шлях, наукову, організаційну та громадську діяльність академіка Б.Є. Патона. Розкрито його внесок у зварювальну науку і техніку, зокрема в розроблення нових технологій зварювання та спеціальної електрометалургії, виробничих технологій в космічних умовах, під водою, у зварювання живих біологічних тканин та ін., у розвиток і координацію зварювального виробництва в СРСР і країнах-членах Ради Економічної Взаємодопомоги. Надано докладну інформацію про діяльність Б.Є. Патона на посту президента Академії наук УРСР і Національної академії наук України. Відзначено, що внесок Б.Є. Патона як вченого, організатора і керівника української академії за радянських часів полягає в перетворенні Академії на головний науковий центр країни завдяки створенню нових інститутів і забезпеченню їх сучасною матеріально-технічною та дослідно-виробничою базою, а після здобуття Україною незалежності — в адаптації Національної академії наук і всієї науки України до умов ринкової економіки. Людські якості Б.Є. Патона відображено в процитованих у статті відповідях ученого на питання кореспондентів під час інтерв’ю.

Ключові слова: Академія наук УРСР, Національна академія наук України, зварювальне виробництво, Б.Є. Патон, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, зварювання, дослідження, історія науки, історія техніки.

Список літератури

 1. Борис Євгенович Патон. Бібліографія. К.: Наук. думка, 2008. 623 с.
 2. Патон Б.Е. Шов длиною в 4 000 000 метров / Т-34: Путь к Победе. Воспоминания танкостроителей и танкистов. 2-е изд. К.: Политиздат Украины, 1989. С. 66—88.
 3. Патон Б.Е., Макара А.М. Экспериментальное исследование процесса автоматической сварки под слоем флюса. К.: Ин-т электросварки АН УССР, 1944. С. 92.
 4. Патон Б.Е. Сварочные головки и питание их током. К.: Изд-во АН УССР, 1947. 67 с.
 5. Элементы расчетов цепей и аппаратов переменного тока для дуговой сварки. К.: Изд-во АН УССР, 1953. 145 с.
 6. Юбилейный сборник трудов по сварке, посвященный Е.О. Патону. К.: Изд-во АН УССР, 1951. 520 с.
 7. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением / Под ред. Б.Е. Патона. М.: Машиностроение, 1974. 767 с.
 8. Электрошлаковая сварка / Под ред. Б.Е. Патона. Киев; Москва: Машгиз, 1956. 168 с.
 9. Сизоненко О. Син іде далі. Київ. 1985. № 12. С. 77—81.
 10. Борис Патон. Інтерв’ю. Газета «Сегодня», 2014, 30 грудня, с. 3.
 11. Киянский Д. Патон, которого мы не знаем. Газета «Зеркало недели», 1999, 13 марта, с. 5.
 12. Сварка и специальная электрометаллургия: сб. науч. тр. / Ред. кол. Патон Б.Е. (отв. ред.) и др. К: Наук. думка, 1984. 288 с.
 13. Электронно-лучевая сварка / Под ред. Б.Е. Патона. К.: Наук, думка, 1987.
 14. Латаш Ю.В. Современные способы производства слитков особо высокого качества. К.: Наук. думка, 1987.
 15. Борис Евгеньевич Патон. Избранные труды. К.: Наук. думка, 2008. 893 с.
 16. Космос: технологии, материаловедение, конструкции: сб. науч. тр. / Под ред. Б.Е. Патона. К.: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2000. 526 с.
 17. Патон Б.Е. Электрическая сварка живых тканей в хирургии. Автоматическая сварка. 2004. № 9. С. 7—11.
 18. Патон Б.Е. СЭВ: Наука, промышленность, рынок. Известия, 1987, 2 июня, с. 2.
 19. Манучарова Е.Н. Академик Б. Патон: «Возможен ли прогресс, когда умы инертны». Известия, 1989. 8 марта.

Повний текст (PDF)