1.5

КОРНІЄНКО О.М., ХРАМОВ Ю.О.

Б.Є. Патон – інженер, учений та організатор науки (до 100-річчя з дня народження)

Мова статті: українська

В статті показано життєвий шлях, наукову, організаційну та громадську діяльність академіка Б.Є. Патона. Розкрито його внесок у зва рювальну науку і техніку, зокрема в розроблення нових технологій зварювання та спеціальної електрометалургії, виробничих технологій в космічних умовах, під водою, у зварювання живих біологічних тканин та ін., у розвиток і координацію зварювального виробництва в СРСР і країнах-членах Ради Економічної Взаємодопомоги. Надано докладну інформацію про діяльність Б.Є. Патона на посту президента Академії наук УРСР і Національної академії наук України. Відзначено, що внесок Б.Є. Патона як вченого, організатора і керівника української академії за радянських часів полягає в перетворенні Академії на головний науковий центр країни завдяки створенню нових інститутів і забезпеченню їх сучасною матеріально-технічною та дослідно-виробничою базою, а після здобуття Україною незалежності — в адаптації Національної академії наук і всієї науки України до умов рин кової економіки. Людські якості Б.Є. Патона відображено в процитованих у статті відповідях ученого на питання кореспондентів під час інтерв’ю.

Ключові слова: Академія наук УРСР, Національна академія наук України, зварюваль не виробництво, Б.Є. Патон, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, зварювання, дослідження, історія науки, історія техніки.

Повний текст (PDF)