1.2

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ ЕФЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: РОЛЬ ДОСЛІДЖЕНЬ М.Д. КОНДРАТЬЄВА

В.П. СОЛОВЙОВ
https://orcid.org/0000-0001-5087-9007,
О.С. СОСНОВ
https://orcid.org/0000-0002-4776-1806

Nauka naukozn. 2019, 1(103): 3-18
https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.003

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства
Мова: Російська
Анотація: У статті розглянуто внесок видатного радянського вченого-новатора Миколи Дмитровича Кондратьєва в розроблення теорії мультиплікативних макроекономічних ефектів інновацій. З цією метою проаналізовано запропоновану вченим модель економічної динаміки капіталістичного господарства, в якій М.Д. Кондратьєв вперше в історії економічної думки за допомогою системи диференціальних рівнянь і декількох простих математичних формул показує вплив технологічного розвитку країни на певні макроекономічні показники. Показано, що модель Кондратьєва демонструє неминучість уповільнення макроекономічного розвитку за відсутності постійних технічних і технологічних змін в самому процесі виробництва і не входить в протиріччя з «класичними» моделями теорії мультиплікатора Дж. Кейнса і теорією економічного розвитку Й. Шумпетера.

Ключові слова: інновації, мультиплікативні макроекономічні ефекти інновацій, науково-технічний потенціал, технологічний розвиток.

Список літератури

  1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: ЗАО «Издательство Экономика», 2002. 767 с.
  2. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 526 с.
  3. Кондратьев Н.Д. Суздальские письма. М.: Экономика, 2004. 877 с.
  4. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели биологии (драфт). 436 с. URL: http://avmaksimov.ucoz.ru/ld/1/109-BratusA-Novoz.pdf
  5. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993. 543 с.
  6. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
  7. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, учетной ставки и денег: пер. с англ. М.: Прогресс, 1978. 494 с.

Повний текст (PDF)