1.4

РОЛЬ МЕГАТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Л.В. РИЖКО
https://orcid.org/0000-0003-0967-5621

Nauka naukozn. 2017, 1(95): 38-47
https://doi.org/10.15407/sofs2017.01.038

Рубрика: Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства
Мова: Українська
Анотація: Показано, що мегатехнології, основу яких складають НБІК (нано-, біо-, інформаційні-, когнітивні) технології, забезпечують можливість формування нової технологічної культури, яка характеризується особливими відносинами між наукою, суспільством і природою. Основу нової технологічної культури складає синергія чи конвергенція фундаментальної міждисциплінарної науки, технологій, освіти та виробничого процесу, яка відбувається значною мірою як реакція на запити і потреби держави, бізнесу, громадянського суспільства і не порушує гармонію з природою.

Ключові слова: техніка, технології, мегатехнології, наука, конвергенція, нова технологічна культура.

Список літератури

 1. Павленко А. Возможность техники. СПб., 2010. 224 с.
 2. Оноприенко В.И. Образ науки в меняющемся мире. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 181 с.
 3. Всемирная энциклопедия: философия ХХ век. М.: АСТ; Мн.: Современный литератор, 2002. 976 с.
 4. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Мороз О.Я. та ін. Індустрія наукових знань: вплив на соціогуманітарну сферу. К.: УкрСІЧ, 2015. 407 с.
 5. Шваб К. Приветственная речь. URL: www.weforum.org (дата звернення 10.01.16).
 6. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий — прорыв в будущее. URL: www. ras.ru (дата звернення 12.11.2014).
 7. Дубровский Д.И. Проблема совершенствования человека. URL: www.iph.ru (дата звернення 19.07.2015).
 8. Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Грабовський С.І. Антропосфера: сучасні інтерпретації. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М., 2015. 192 с.
 9. Эпштейн М. Техника — религия — гуманістика. Вопросы философии. 2009. № 12. С. 19–29.
 10. Мележик О.О. Наукові прориви 2014 року за версією журналу Science. Вісник НАН України. 2015. № 2. С. 104–111.
 11. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. 781 с.
 12. Бернерс-Лі Т., Фічетті М. Заснування павутини. З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 207 с.
 13. Шмидт Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государства. М., 2013. 68 с.
 14. Чехун В.Ф. Стан та перспективи впровадження нанотехнологій у біології та медицині. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 квітня 2015 року. Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 11–19. https://doi.org/10.15407/visn2015.06.011
 15. Мазур А. Как технологи меняют мир. События недели: итоги и факты. № 28 (215), 14 июля 2015.
 16. URL: https://blog.yandex.ua/?ncrnd=8629#top (дата звернення 04.11.2015).
 17. URL: www.forbes.ua (дата звернення 20.07.2015).
 18. URL: www.ain.ua (дата звернення 20.07.2015).

Повний текст (PDF)