1.10

ОБОРОННА ТЕМАТИКА В НАУКОВИХ РОЗРОБКАХ УЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ В 70-Х РР. ХХ СТ. (НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ): 1971 Р.

Nauka naukozn. 2019, 4(106): 134-141
https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.134

Рубрика: З архівів України
Мова: Українська і Російська
Анотація: Публікуються розсекречені документи Центрального державного архіву громадських об’єднань України про участь АН УРСР в оборонній тематиці. Документи подано мовою оригіналу.

Вступ і документи до друку підготовлено:

О.Г. ЛУГОВСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-7644-5995

Повний текст (PDF)