Міжнародний науковий журнал НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО №1(87) 2015

Оприлюднено Оприлюднено в 2015, Архів Журналу

  1. Титул.
  2. Зміст.

Наука та інноваційний розвиток економіки і суспільства

  1. Ящишина І. В. Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС. – C. 3-12 .
  2. Соловьев В. П., Хоревин В. И. К вопросу о возможностях заимствования Украиной успешных принципов управления наукой и инновациями. – C. 13-22 .
  3. Слонимский А. А., Слонимская М. А. Научно-инновационные кластеры и технологические платформы: вопросы партнерства и государственной поддержки. – C. 23-35.
  4. Войтович А. І., Дубинський Г. П. Наближення інноваційної сфери України до ЄС. – C. 36-43.
  5. Мойсеєнко Ю. В. Трансформація маркетингового комплексу промислової власності в контексті еволюції світової економіки. – C. 44-50.

Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу

  1. Грига В. Ю. Перспективи розвитку новітніх технологій в Україні. – C. 51-62.
  2. Корецький А. І. Відповідність кадрового та фінансового забезпечення науки України законодавчо проголошеним пріоритетам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. – C. 63-74.

Історія науки

  1. Ільченко М. Ю., Перелигіна Л. С. Рання історія створення гвинтокрилів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – C. 75-85.
  2. Большаков В. И., Большаков В. И. Академик Кирилл Федорович Стародубов и его научная школа по термоупрочнению металлопродукции. – C. 86-102.
  3. Оноприенко В. И., Оноприенко М. В. Академик А.С. Поваренных: вклад в историю науки и науковедение (к 100-летию со дня рождения). – C. 103-121.
  4. Яков Соломонович Шифрин.Творческий путь. – C. 122-129.

З архівів України

  1. Нездійснений проект: про ідею створення Інституту аерогідродинаміки (проблем реактивного руху) Академії наук УРСР в м. Дніпропетровськ. – C. 130-138.
  2. Хроніка наукового життя. – C. 139-147.

Рецензії

 1. Демографический фактор науки: кадры науки от прогресса к стагнации. – C. 148-152.
 2. Abstracts. – C. 154-155.


Закачати