МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО № 1 (95) 2017

Оприлюднено Оприлюднено в 2017, Архів Журналу

  1. Титул, зміст.
  2. Бублик С. Г. Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності. – C. 3-21.
  3. Мех О. А. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою. – C. 22-37.
  4. Рижко Л. В. Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури. – C. 38-47.
  5. Попович О. С., Костриця О. П. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя. – C. 48-59.
  6. Лобунець Л. Г. Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр. – C. 60-69.
  7. Лобанова Л. С., Удовенко А. Ю. Украина 2016: современные тенденции интернационализации докторского образования. – C. 70-85.
  8. Югослав Райкович — науковед, историк и социолог науки. – C. 86-91.
  9. Каплинський О. В., Соловйов В. П. Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США. – C. 92-104.
  10. Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945 — 1985 рр.. – C. 105-119.
  11. Гунько П. М., Литвинко А. С., Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е. Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки. – C. 120-136.
  12. Луковський О. І., Пустовойтов М. О. Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос. – C. 137-149.
  13. До історії створення спецвідділів у інститутах АН УРСР у 50-х роках ХХ ст. – C. 150-159.
  14. К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева. – C. 160-166.
  15. Юбилей В. И. Терехова. – C. 167-168.
  16. Всеукраїнський круглий стіл “Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті”. – C. 169-171.
  17. Хроніка наукового життя. – C. 172-178.
  18. Україна надалі “Випробовується Чорнобилем”. Барановська Н. П. Испытание Чернобылем. Київ: Юстиниана, 2016. 293 с.. – C. 179-181.


Завантажити